Padise Lasteaed

TULNUKATE OLÜMPIA PADISEL

Kooliolümpiamängudele kaasasime Padise ja Nõva lasteaialapsed ning Nõva Kooli õpilased. Meie projekti rahastas Eesti Olümpiaakadeemia ja lisaks toetasime haridusasutuste poolt üritust omaosalusena ka. Olümpiaharidusperiood jäi seekord koolis suuremalt osalt distantsõppel olemise ajale, siis tuli kõike organiseerida ka vastavalt olukorrale. Samas said õpilased teadmisi ja oskusi erinevates ainetundides olümpialiikumise ja -ajaloo kohta, koostasid põnevaid teatevõistlusi, kirjutasid essee teemal „Ka kaotus on võit”. Lasteaiarühmad tegelesid tegevuskeskuste välja mõtlemise ja selleks vajalike vahendite hankimisega.
Rõõmustasime võimaluse üle 27. mail 2021 korraldada Padisel meeleolukas ja enneolematu spordipidu Nõva ja Padise lastele. Suurim väljakutse oli muidugi programmi koostamine just nii, et see pakuks elevust igas eas lapsele, meie osalejate vanused olid 2.-16. eluaastani.
Kogesime taas, kui loovad me ikka suudame olla, vahvaid kostüüme disainiti küll rühmiti, küll individuaalselt.  Aga kõik olid tulnukad, mis tulnukad või kes see täpselt teabki, milline see tegelane päriselt on. Tegevuskeskuste näol saime ka juurde omaloomingulisi jätkusuutlikke õppevahendeid.
Olümpiat alustasime juba traditsiooniks saanud rongkäiguga läbi küla, mis kujunes tõeliseks kostüümide paraadiks.
Rivistusime avatseremooniaks miniarenale, kus viisime läbi kõik traditsioonilised rituaalid. Kui avasõnad öeldud, siis heiskasime lipu, väike ja suur tulnukas „süütasid”  tule, loeti vanne ning laulsime aastatele edukalt vastu pidanud meie oma olümpialaulu (autor endine Nõva Kooli õpetaja Ilona Kõiv):
„Laulab lind ja taevas paistab päike,
meil on täna väga tähtis päev,
sest, et iga suur ja väike
täna võistlema meil läeb…”
Seejärel läks tegutsemine lahti tegevuskeskustes („Kosmilised mullid”, „Tulnukate bowling”, „Jupiteri kolmikvise”, takistusrada „Kõrgepinge”, „Tulnukate jälgi pidi” jne), takistusrajal, pushpallis.
Ajagraafik oli tihe ja lustimist jagus, ka õpetajad said enda oskusi ja jõudu proovida. Lõputseremoonial jagus tänusõnu kõigile osalejatele, sest sellel üritusel olime kõik võitjad. Kui tuli sai kustutatud, lipp langetatud, siis jäi üle veel vaid torti nautida. Koostöös sünnib imesid, isegi peale paduvihmast ja tormist eelnevat päeva nautisime meie vaid päikest.
Täname koostöö eest Eesti Olümpiaakadeemiat, Lääne-Harju valla Padise teeninduspunkti, Batuudijussi, Estmerk Gruppi, kõiki säravate silmadega lapsi ja lapsevanemaid, õpetajaid ning juhte nii Nõvalt kui Padiselt.
Meie olümpiahümni laulusalm täitus taas!

Projektijuht, Nõva Kooli ja Padise Lasteaia õpetaja Virve Tauts

Related Post