Tööpakkumised

Aktiivsed tööpakkumised:

Lasteaed pakub tööd erivajadusega laste tugiisikule. Soovitav vähemalt keskharidus. Töö vastavalt lapse kohalkäimisele, tasustamine käsunduslepingu alusel 5,23 eurot brutopalk tunnis.

Lasteaed pakub tööd eripedagoogile 1,0 ametikohta. Nõutav eripedagoogikaalane magistriharidus.

Võimalik tööle asuda ka muu pedagoogilise hariduse ja tasemega ja omandada magistrikraad töö kõrvalt.

CV ja kaaskiri palun saata direktor@padisela.edu.ee

Lisainfo tel 524 7293 ja e-post: direktor@padisela.edu.ee


Risti-Padise tugipessa on oodatud logopeed ja eripedagoog.