Koolitusluba

Haridus ja Teadusministeerium

KOOLITUSLUBA nr 9.5-8/18/7531

on välja antud Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavale Padise Lasteaiale kehtivusega alates 01.09.2018 õppe korraldamiseks koolieelses lasteasutuses haridus- ja teadusministri 19.08.2018. a käskkirja nr 307 alusel ning talle laienevad Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.

koolituslubade ja tegevuslubade väljaandmise ning
õppekavade registreerimise komisjoni esimees