Päevakava

AIARÜHMA PÄEVAKAVA

7.00-8.30 Laste saabumine, individuaalne ja vabategevus

8.30- 9.00 Ettevalmistus hommikusöögiks, hommikusöök

9.00- 10.45 Ettevalmistus planeeritud õppe-ja kasvatustegevusteks, lõimitud õppe- ja kasvatustegevused

10.45- 12.15 Ettevalmistus õue minekuks, mängud ja tegevused õues

12.15-12.30 Tuppa tulek, ettevalmistus lõunasöögiks

12.30- 13.00 Lõunasöök

13.00- 15.00 Ettevalmistus puhkeajaks, päevane puhkeaeg

15.00- 15.45 Individuaalne ja vabategevus

15.45- 16.15 Ettevalmistus õhtuooteks, õhtuoode

16.15- 18.00 Huvitegevus, vabad tegevused, individuaalne töö lastega, kojuminek ​

SÕIMERÜHMA PÄEVAKAVA

7.00-8.30 Laste saabumine, individuaalne ja vabategevus

8.30- 9.00 Ettevalmistus hommikusöögiks, hommikusöök

9.00- 10.30 Ettevalmistus planeeritud õppe-ja kasvatustegevusteks, lõimitud õppe- ja kasvatustegevused

10.30- 12.00 Ettevalmistus õue minekuks, mängud ja tegevused õues

12.00-12.15 Tuppa tulek, ettevalmistus lõunasöögiks

12.15- 12.45 Lõunasöök

12.45- 15.00 Ettevalmistus puhkeajaks, päevane puhkeaeg

15.00- 15.45 Individuaalne ja vabategevus

15.45- 16.15 Ettevalmistus õhtuooteks, õhtuoode

16.15- 18.00 Vabad tegevused, individuaalne töö lastega, kojuminek