Rühmad

Padise lasteaias on avatud viis rühma:

Lepatriinud – sõimerühm 1,5-3 aastastele lastele.
tel 5400 5734
e-post: lepatriinud@padisela.edu.ee

Mesimummud – aiarühm 4-5 aastastele lastele.
tel 5389 3724
e-post: mesimummud@padisela.edu.ee

Õnnetriinud – kooliks ettevalmistusrühm 6-7
aastastele lastele.
tel 5301 0365
e-post: onnetriinud@padisela.edu.ee

Põrnikad – aiarühm 3-4 aastastele lastele.
tel 5328 5440
e-post: pornikad@padisela.edu.ee

Ritsikad – sobitusrühm 3-7 aastastele lastele.
tel 5305 8651
e-post: ritsikad@padisela.edu.ee