Tugiteenused

Padise Lasteaias pakub eripedagoogi abi Merje Kahk ja tugiisiku teenust Anneli Oras, arenguliste erivajadustega laste õpet koordineerib Kristi Amberman.

Logopeedi teenusele tuleb vanematel minna Keilasse – MTÜ Toetus ja Keila Teraapiakeskus. Teenuse eest tasub Lääne-Harju Vallavalitsus.