Padise Lasteaed

RITSIKATE RÜHMA VANEMATE KINGITUS LASTEAIA 40. JUUBELIKS

Padise Lasteaias avati eelmisel õppeaastal päris uus rühm, mis sai nimeks Ritsikad.

Ruumide sisustamisel pakkus Ellarti vanaema Rita-Ülle Viirlaid välja idee valmistada ühise käsitööna aknakardinad. Vanaema tõi ka vajaliku hulga kangast.

Esmalt oli vaja emadel-vanaemadel harjutada, meelde tuletada tikkimisvõtted. Seda sai harjutada pihuloomade tikkimisega arhailise tikandiga.

Rita-Ülle tõi sügisel rühma vändaga õmblusmasina. Kõik lapsed õmblesid masinaga pihuloomade detailid kokku nii, et laps väntas õmblusmasinat ja õpetaja Reet aitas riiet joone peal hoida. Õmblustöö meeldis lastele väga. Lapsed toppisid pihuloomade kõhud villa täis.

Seejärel tulid lasteaia saali kokku Ritsikate emad-vanaemad ja said Rita-Üllelt näpunäited pihuloomade tikkimiseks. Selle tulemusena valmis kasse, kalu, jäneseid ja karusid. Iga laps sai oma ema tikitud pihulooma omanikuks ja ülejäänud loomakesed müüdi maha heategevuslaadal.

Koolitus edukalt läbitud, jagati kardinakupongid koos tikkimislõngadega emadele koju ja kardinate valmistamine algas. Neljale kardinakupongile joonistas Rita-Ülle arhailise tikandi mustrid ja rühma logo-ritsikad. Korraga sai tikkida neli peret ja kangakupongid käisid perest-peresse tikkimisel. Tikitud kupongid õmbles õpetaja Reet kokku üheks pikaks kardinaks. Lastevanemate ühistööna kaunistavad Ritsikate rühma akent nüüd ainulaadsed käsitöökardinad. Aitäh tikkijatele! See on väga armas Ritsikate rühma vanemate kingitus lasteaia 40.juubeliks.

Palju õnne meile!

Reet Randmäe
Ritsikate rühma õpetaja, töötanud Padise Lasteaias selle avamisest.

Related Post

ÕHINAGA ÕUE ÕPPIMA!ÕHINAGA ÕUE ÕPPIMA!

14. aprill oli rahvusvaheline õuesõppe päev. Padise Lasteaia selle õppeaasta teemaks on„Õhinaga õue õppima“ ja sellest lähtuvalt on õpetajad püüdnud võimalikult palju tegevusi läbiviia meid ümbritsevas kaunis looduses. Koostöös lapsevanematega