Rühmad

Padise lasteaias on avatud neli rühma:


Lepatriinud – sõimerühm 1,5-3aastastele lastele

Mesimummud – aiarühm 3-5aastastele lastele

Õnnetriinud – sobitusrühm 5-7aastastele lastele

Põrnikad – kooliks ettevalmistusrühm/sobitusrühm 5-7aastastele lastele