Järelevalve

​Lasteaia üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi Põhja piirkond Tõnismägi 11 Tallinn.

Ekspert Piret Hiisjärv piret.hiisjarv@hm.ee tel 56876436; 735 4076

Ekspert Pärje Ülavere parje.ylavere@hm.ee tel 7350167; 53464448

Teised lasteaiale järelevalvet teostavad ametiasutused:

Veterinaar- ja Toiduamet

Terviseamet

Päästeamet

Tööinspektsioon

Lääne- Harju Vallavalitsus