Üldtööplaan, eesmärgid

2019/2020 õppeaasta teema Lugude vägi ja raamatu võlu

Eesmärk:

  • Laps huvitub raamatutest ja paraneb suuline eneseväljendusoskus, kuulamisoskus, lugemisoskus
  • Läbi mängulise õppe- ja kasvatusprotsessi tärkavad huvi ja soov uurida, katsetada, avastada ja mõista meid ümbritsevat; 
  • Laps oskab seostada ja väljendada oma mõtteid, tundeid, väärtustada ja hoida keskkonda.
  • Laps huvitub loodusest ja väärtustab oma tervist läbi õuesõppe ja aktiivse liikumise

Eesmärgid laste arendamiseks 1 – 5 eluaastani – SAAN ISE HAKKAMA

Eesmärgid laste arendamiseks 5 – 7 eluaastani – SAAN KOOLIS HAKKAMA