Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad ja kogu personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele. Eesmärgiks on aidata lastel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed otsustavad tulevikus, millises maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

Rohelise kooli töörühm

Triin Merila
Kristi Amberman
Katri Vaab
Reet Randmäe
Katrin Toonverk
Hille Pokk
Triin Savisto

Padise Lasteaia valitud teemad

Vesi
Globaalne kodakondsus
Lasteaia õueala
Tervis ja heaolu

Protokollid