Järelevalve

​Lasteaia üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi Põhja piirkond Tõnismägi 11 Tallinn.

Harjumaa, sh Tallinna koolieelsete lasteasutuste piirkonna ekspert on Kaidi Maask, e-post: Kaidi.Maask@hm.ee

Teised lasteaiale järelevalvet teostavad ametiasutused:

Põllumajandus- ja Toiduamet

Terviseamet

Päästeamet

Tööinspektsioon

Lääne- Harju Vallavalitsus