Tugiteenused

Padise Lasteaias pakub eripedagoogi abi Merje Kahk ja tugiisiku teenust Anneli Oras.

Logopeedi teenusele tuleb vanematel ise minna Keilasse – MTÜ Toetus ja Keila Teraapiakeskus. Teenuse eest tasub Lääne-Harju Vallavalitsus.